สยามโอเชียน

สยามโอเชียน (SIAM-OCEAN)               
    
แร่ธาตุรวมเข้มข้น

สรรพคุณ             1. ช่วยให้การลอกคราบ , สร้างเปลือก  เป็นไปอย่างสมบูรณ์

                              2. แก้ปัญหาตัวขุ่น  ตัวเกร็ง

                              3. กุ้งเปลือกแข็ง  สีสวย

อัตราการใช้         5 กิโลกรัม/ไร่  

วิธีการใช้             หว่านให้ทั่วบ่อ  ทุกๆ 5-7 วัน

การเก็บรักษา      ไม่ให้โดนความชื้น

ขนาดบรรจุ          10 กิโลกรัม/กระสอบ

ราคา                สอบถามผู้แทนขายประจำพื้นที่